صندلی پایه فلز گوگرد

با یک سال گارانتی

       • قابل ارائه در ۱۶ رنگ  با ارتفاع کفی  ۶۴ سانت

       • پایه استیل درجه یک با جاپایی

       • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

با یک سال گارانتی

        • قابل ارائه در ۱۶ رنگ  با ارتفاع کفی ۵۴   سانت

        • پایه استیل درجه یک با جاپایی

        • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا

با یک سال گارانتی

        • قابل ارائه در ۱۶ رنگ  با ارتفاع کفی ۵۴   سانت

        • پایه استیل درجه یک با جاپایی

        • فوم استفاده شده ازنوع تزريقي دانسیته (تراکم) بالا