نکات حفاظتی

۱_ از گذاشتن وسایل سنگین به مدت زیاد در کابینت بپرهیزید چون مقاومت عمود بر الیاف تخته کم بوده و منجر به شکست در کابینت می شود .
۲_ کابینت خود را به اندازه معمول پر کنید زیرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح می گویند تخته شکم داده است یعنی قوس پیدا کرده .
۳_ از چسب آببندی حتماً برای دور سینک خود استفاده کنید. سینک باید به صورت تراز در جای خود نشسته باشد چون در غیر این صورت آب در سینک می ماند .
۴_ اگر از گازهای تو کار یعنی تو نشسته استفاده می کنید حتماً لبه آن با صفحه رویی کابینت یکی باشد و در آن محل حتماً از چسب آببندی استفاده کنید .
۵_ اگر نوارهای روی لبه کابینت کنده شده و یا شکسته شده سریعاً آن را تعویض کنید چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد می کند .
۶_ هر چند وقت یک بار زیر کابینت خود را تمیز کنید تا محل تجمع سوسک و مورچه نشود مورچه می تواند به بافت چوبی آسیب برساند.
۷_ از پریدن روی کابینت و نشستن بر روی آن خود داری کنید چون فشار بیش از حدبه آن وارد می شود و احتمال شکست وجود خواهد داشت .
۸_ هرگز کابینت چوبی و یا ساخته شده با ام دی اف را با آب نشویید.

 

 

۹_ کف کشوهای کابینت ها اکثراً فیبر می باشد و چون فیبر از لحاظ مقاومتی ضعیف می باشد در هنگام چیدن وسایل در داخل کشوها دقت کنید وسایل سنگین در آن نگذارید.
۱۰_ از گذاشتن قاشق یا چنگال خیس در داخل کشوها بپرهیزید چون فیبر نسبت به آب مقاوم نیست و سریعاً خراب می شود .
۱۱_ در صورت کنده شدن روکش روی صفحه کابینت حتماً آن را عوض کنید چون در غیراین صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتی صفحه باد کرده و خراب می شود.
۱۲_ در صورت ایجاد لک بر روی کابینت و نرفتن شما می توانید آن را با کمی تینر فوری ببرید.تینر را با دست مال بر روی لک بکشید.
۱۳_ هر چند وقت یک بار به کابینت زیر سینک نگاه کنید تا آب در آنجا چکه نکند.
۱۴_ اگر کابینت خانه شما چوبی است هر چند وقت یکبار به آن واکس بزنید تا کابیت چوبی شما سالم بماند.